Masify
Aktivt ägande
joanna-kosinska-439233-unsplash.jpg

Medclair

medclair.png

MedClair är ett svenskägt företag, som grundades år 2013 och har spetskompetens i form av femtio års samlad erfarenhet av processgasrening, gasmätning, ventilation och styrning. MedClairs specialitet är katalytisk gasrening och har kring detta utvecklat en stabil och energisnål process. Bolaget fokuserar ständigt på att vidareutveckla den egna tekniken, som resulterat i en stabil och energisnål process, för att kontinuerligt ligga i teknikens framkant. Verksamheten har fokuserat på att ta fram egna lösningar på effektiva destruktionsanläggningar för lustgas, väl fungerande ventilationssystem och system för kontinuerlig övervakning av lustgasnivåerna.

För mer information om MedClair AB hänvisas läsaren till www.medclair.se

MedClair har idag färdigutvecklade produkter och en egen patentportfölj som innefattar samtliga av företagets nyckelprodukter. Dessa produkter saluförs idag på en ökande marknad och de större investeringarna avseende utveckling av produktportföljen är redan tagna och verksamheten har passerat fasen för forskning och utveckling och kommer nu att inleda kommersialisering av produkterna och patent. MedClair erbjuder helhetslösningar, med hela kedjan av lustgashanteringen, från projektering av nya anläggningar, tillverkning, installation till service av maskinerna, nya som gamla. Globalt sett ligger bolaget i frontlinjen med avseende på prestanda på utrustning för lustgasrening inom vården – både sjukvård och tandvård. Bolaget finns för närvarande representerat i Sverige, Norge och Tyskland där de två sistnämnda marknaderna ligger i marknadsetableringsfas. Verksamheten sysselsätter för närvarande fem personer och omsatte för räkenskapsåret 2017 ca 5,4 mkr. Marknaden för MedClairs produkter bedöms den närmsta 3 årsperioden vara ökande med 30-50% årliga omsättningsökningar där exporten inom Norden och Europa bedöms stå för en kontinuerligt ökande andel. Det kan konstateras att man hitintills endast gnuggat på ytan av var marknaden är, vilket borgar för stabil långsiktig tillväxt. Målsättningen är att notera bolagets aktie på någon av de svenska MTF plattformarna under första halvåret 2019.