Masify
Aktivt ägande
joanna-kosinska-439233-unsplash.jpg

Spintso

2_st_Spintso_Earth_blk-blk0002.jpg

Spintso utvecklar och säljer utrustning för idrottsdomare inom ett flertal sporter över hela världen. Produkterna bygger på ny teknik, och utgör innovativa hjälpmedel som väsentligt förenklar de ofta sekundsnabba beslutsprocesser som domare genomgår hundratals gånger per match. Bolagets produktutbud är brett och består bland annat av komplexa kommunikationssystem, klockor, markeringsspray vid frisparkar, handdatorer (PDA) samt övrig domarutrustning såsom kläder och flaggor. Spintso tillhandahåller således ett fullsortiment för domare i de flesta större sporter.

Spintso har de senaste åren etablerat sitt varumärke och har idag 40 återförsäljare i 20 länder,en digital plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund/ligor. Bolagets produkter marknadsförs och säljs inom flertalet sporter, bla fotboll, basket, amerikansk fotboll och ishockey. Bolagets produkter är designade och utvecklade i Sverige samt tillverkade i Sverige, England, Lettland och Kina. Spintso har sedan notering den 3 mars 2017 vid NGM Nordic MTF lagt kraft vid att förbättra produkterbjudandet samt marknadsföra Spintsos produkter internationellt. Bland annat har produkterna REFCOM® PRO och REFCOM®, den kommunikationsutrustning domarna har mellan varandra under matcher i bland annat fotboll och handboll lanserats samt återlanserats. REFCOM ® PRO, som mestadels säljs till de större idrotternas förbund och toppdomare, återlanserades under första kvartalet 2017 och har sedan dess bland annat levererats till bundesliga i handboll. Produkten REFCOM, vars marknad bedöms vara större, inriktar sig mot de mindre idrotternas förbund samt breddomare. Produkten, som lanserades under maj-juni 2017 i Sverige och Tyskland, kunde efter problem hos underleverantör inte levereras under det sista tertialet 2017. Detta innebar att försäljningen av REFCOM® endast kunde ske under perioden maj-aug i Tyskland och Sverige. Under fjärde kvartalet 2017 genomförde istället tretton olika idrottsförbund i tio länder tester av produkten. Detta har i nuläget lett till sex större ordrar samtidigt som produktionen av REFCOM åter har kommit igång. Bolaget arbetar för närvarande även med utveckling av handdatorn ”PDA”, som håller på att tillpassas för amerikansk fotboll och förberedas för lansering. PDA-enheterna är anpassade efter den sport som domaren utövar och har företrädesvis endast färdigställts för fotboll. Under fjärde kvartalet 2017 funktionstestades enheten för amerikansk fotboll med positiva resultat. Nästa steg i anpassningen till amerikansk fotboll är ytterligare funktionstester i USA, vilka sker under första halvåret 2018. Bolagets nettoomsättning ökade med 51 procent under 2017 samt 86,5 procent under andra halvan av året. Spintsos ny- och åter-lanserade kommunikationsprodukter stod för ca en tredjedel av omsättningen under 2017. I och med återlanseringen av kommunikationssystemen och tillpassningen av PDA-enheter för amerikansk fotboll har Spintsos produktsortiment blivit mer komplett. Den organiska tillväxten i Bolagets produktsortiment ökar också i takt med att fler återförsäljare runt om i världen sluter avtal med Spintso, samt att gemensamma marknadsföringsåtgärder med dessa återförsäljare genomförs. Spintso avser nu intensifiera arbetet kring marknadsföring och försäljning tillsammans med återförsäljarna runt om i världen samt direkt mot ligor och förbund. Styrelsen bedömer att försäljningen av kommunikationssystem kommer att öka under 2018 samt att försäljning av PDA till amerikansk fotboll i framtiden kan utgöra en betydande del av Bolagets omsättning.