Masify
Aktivt ägande
g-crescoli-365898-unsplash.jpg

Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har beslutat att ersättningsutskottet ska bestå av Håkan Gustâv och Lars-Göran Larsson.

Revisionsutskott

Styrelsen har beslutat att det är mer ändamålsenligt att hela styrelsen fullgör de uppgifter som enligt lag annars ankommer på ett revisionsutskott i vissa bolag.