Masify
Aktivt ägande
samuel-zeller-242172-unsplash.jpg

Hem

Masify

Aktivt ägande

Vilka är Masify?

Vår strategi med ett aktivt ägande är grunden för allt vi gör, vi engagerar oss.

 

Handel

Det pågår för närvarande en inofficiell handel i Bolagets B-aktie på MANGOLD-listan under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335. När marknadsutsikterna bedöms vara de rätta avser styrelsen att notera Bolagets aktie på någon av de svenska MTF-plattformarna.


rawpixel-com-574844-unsplash.jpg

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag

Masifys affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Masify kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. Masify har ett underskottsavdrag på ca 50 MSEK, med ett teoretiskt värde på ca 11 MSEK och som inte är upptaget i balansräkningen. Genom Masifys breda ägarspridning finns möjligheten att snabbt dela ut delar av portföljbolag för att genomföra en IPO, något som borgar för en långsiktigt god likviditet, men även hög direktavkastning för våra aktieägare.

 


Kontakta oss

Använd kontaktformuläret nedan för att få direktkontakt med oss.

Namn *
Namn
Please do not include confidential or sensitive information in your message. In the event that we are representing a party with opposing interests to your own, we may have a duty to disclose any information you provide to our client.