Masify
Aktivt ägande
rawpixel-com-580218-unsplash.jpg

Styrelse

 

Styrelse, Ledande befattningshavare och revisor

På årsstämman i Masify den 7 juli 2017 beslutades, i enighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Håkan Gustâv och Lars-Göran Larsson, samt nyval av Andreas Borg. Håkan Gustâv omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelse

 

Håkan Gustâv

född 1948

Styrelseordförande

hakan.png
 
 

Andreas Borg

född 1984

Styrelseledamot

andreas.jpg
 
 

Lars-Göran Larsson

född 1958

Styrelseledamot

lars-goran.png
 

Ledande befattningshavare

 

Andreas Borg, Verkställande direktör

E-post: andreas.borg@usenergy.se

Tel: 076-185 84 70

andreas.jpg
 

Revisor

 

Johan Kaijser, född 1951

MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Box 1317, 111 83 Stockholm

Tel: 08 - 796 37 00