Masify
Aktivt ägande
joanna-kosinska-439233-unsplash.jpg

Petrotarg

petrotarg.png

Petrotarg AB (publ) grundades 1997 med firma Ginger Oil AB. Affärsidén var att utvinna olje- och gas i Nordamerika. Sommaren 2016 förvärvar Bolaget Petrotarg Energy AB, numer ett helägt dotterbolag till Petrotarg. Hösten 2017 avyttrade Bolaget sitt amerikanska dotterbolag Ginger Oil Company till Dome Energy AB. Den kvarvarande oljeverksamheten i Petrotarg Energy AB är under avveckling.

Hösten 2017 genomfördes en omstrukturering av verksamheten med ändrad inriktning, från tidigare olje- och gasverksamhet till att äga, förvalta och utveckla fastigheter. I samband med denna förändring förvärvades hyresfastigheter i Finspång, Hedemora, Arboga och Ragunda. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 30 000 m2. Fastighetsbeståndet generar sammanlagda hyresintäkter om ca 23 MSEK årligen med ett driftöverskott om ca 10 MSEK. Bolaget har ännu inte tillträtt dessa fastigheter och styrelsen utvärderar alternativ till initierad transaktion.

För mer information om Petrotarg hänvisas läsaren till www.petrotarg.se