Masify
Aktivt ägande
g-crescoli-365898-unsplash.jpg

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Bolagsstämman som hölls den 7 juli 2017 beslutade (på styrelsens begäran) att inget arvode skulle utgå till styrelsen, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Ersättning till verkställande direktör

Andreas Borg har varit verkställande direktör för Masify Capital AB under hela året. Verkställande direktören har rätt till en fast ersättning om 1 275 Tkr för räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30. Andreas Borg har tackat nej till sin ersättning och arbetar under räkenskapsåret 2017-07-01 - 2018-06-30 för en total ersättning om 1 kr.