Masify
Aktivt ägande
stil-410576-unsplash.jpg

Aktien

Aktien

Bolagets registrerade aktiekapital är 2 324 761 kr fördelade på 23 247 605 stamaktier, varvid 73 950 av serie A samt 23 173 655 av serie B.

De tio största ägarna per den 29 mars 2018:

Aktieägare Innehav Röster i %
AVANZA PENSION 1 402 975 5,87%
GLEAB AB 934 527 3,91%
Henrik Sellberg 862 877 3,61%
ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB 604 000 2,53%
Matz Eklund 556 712 2,33%
Börje Tjernberg 500 052 2,09%
Peter Evertsson 481 000 2,01%
Patrik Åhlund 414 905 1,74%
Johan Östman 400 000 1,67%
Ålandsbanken 135 569 1,54%