Masify
Aktivt ägande
samuel-zeller-242172-unsplash.jpg

Om oss

Om Masify

Masify är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag

Bakgrund

Bolaget grundades år 2001 med firma Swede Resources AB. Affärsidén var att utvinna olja- och gas, främst i Nordamerika. I samband med en omstrukturering 2016 avyttras samtliga olje- och gastillgångar till Ginger Oil AB (publ), som senare ändrade firma till Petrotarg AB (publ). Som betalning för transaktionen erhöll Bolaget aktier i Petrotarg AB.

I samband med att Bolaget avyttrade sina olje- och gastillgångar, genomfördes ett sk. omvänt förvärv av MedClair AB. På grund av faktorer som var utom kontroll för Bolaget beslutade styrelsen att avbryta transaktionen med MedClair AB. I en uppgörelse med en av bolagets större aktieägare har man ändå lyckats behålla en större aktiepost i MedClair AB. På bolagsstämman sommaren 2017 beslutade ägarna att ändra firma och verksamhet. Gällande firma är Masify Capital AB (publ) och Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva investeringsverksamhet, innefattande att förvalta andelar i intresse- och dotterbolag, samt därtill förenlig verksamhet. Bolaget har ca 2 500 aktieägare.

Affärsidé

Masifys affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Masify kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. Masify har ett underskottsavdrag på ca 50 MSEK, med ett teoretiskt värde på ca 11 MSEK och som inte är upptaget i balansräkningen. Genom Masifys breda ägarspridning finns möjligheten att snabbt dela ut delar av portföljbolag för att genomföra en IPO, något som borgar för en långsiktigt god likviditet, men även hög direktavkastning för våra aktieägare.

 

Handel

Det pågår för närvarande en inofficiell handel i Bolagets B-aktie på MANGOLD-listan under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335. När marknadsutsikterna bedöms vara de rätta avser styrelsen att notera Bolagets aktie på någon av de svenska MTF-plattformarna.

Kontakta oss!

Namn *
Namn