Masify
Aktivt ägande
ricardo-gomez-angel-204573-unsplash.jpg

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Stockholm 2019-09-30

Kallelse till årsstämma 2019-10-28


Information till obligationsinnehavare: kallelse till fodringshavandemöte

För fullständig kallelse se nedan:

Till innehavare av Masify Capital AB RB1 180320 version 2.02

obligationsvillkor masify

nya villkor enl punkt 10