Masify
Aktivt ägande
ricardo-gomez-angel-204573-unsplash.jpg

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Information till obligationsinnehavare: kallelse till fodringshavandemöte

För fullständig kallelse se nedan:

Till innehavare av Masify Capital AB RB1 180320 version 2.02

obligationsvillkor masify

nya villkor enl punkt 10