Masify
Aktivt ägande
stil-410576-unsplash.jpg

Obligation

Obligation

Protokoll från fordringshavandemöte av den 21 december

De innehavare av förlagsbevisen som har omvandlat hela- eller delar av förlagsbeviset mot aktier, ges möjligheten att återkalla sina teckningssedlar. De innehavare som önskar göra detta, ska senast den 31 januari 2019 kontakta Bolaget på info@masify.se och återkalla sin teckning skriftligen. Om du fortfarande önskar konvertera i enlighet med ingiven teckningssedel, behöver du inte höra av dig. Tilldelning av aktier beräknas ske under februari 2019. Innehavare som önskar utöka sin konvertering, eller innehavare som tidigare inte valt att konvertera, men önskar att numer konvertera, kan även höra av sig till Bolaget på ovan e-postadress före den 31 januari 2019.

Styrelsen undersöker även möjligheten att organisera handel med förlagsbevisen. Tillsvidare kan spekulanter till förlagsbeviset höra av sig till Bolaget på info@masify.se och meddela intresse om köp respektive sälj.

Till innehavare av Masify Capital AB RB1 180320 version 2.02

obligationsvillkor masify

nya villkor enl punkt 10